Afmelden lid

Wil of kun je komend kalenderjaar geen lid meer zijn? Laat het ons weten via onderstaand formulier. We stellen het zeer op prijs als je ons de reden aangeeft, opdat we dat kunnen meenemen in het verbeteren van onze Ondernemersvereniging.