Commissies

Binnen Kennis van Zaken hebben we ook een tweetal commissies die zorgdragen voor de uitvoering van het beleid van het bestuur.

Commissie Activiteiten & Evenementen
Eric Hultermans
Ingrid Schellekens
Jolanda van der Meijden
Roland Otten
Wouter Stok
Elly te Vaanhold

Commissie Communicatie 
Bob Mijling
Maggie van Kempen
Maartje Bertens