Overzicht

Financiële injectie voor Hospice de Sporen

Beste leden,

In het kader van durf te vragen stuur ik jullie dit bericht. Diverse onder jullie kennen mij van 8er de wolken, nu mail ik namens Hospice De Sporen alwaar ik vrijwilliger ben en zitting heb genomen in de sponsor commissie. Het Hospice heeft een financiële injectie nodig middels alle kanalen ; structureel / eenmalig, het maakt niet uit. Onlangs is er een kunst object gemaakt en aan mij geschonken, met de bedoeling dit te verkopen en de opbrengst te doneren. We hebben alles veranderd en besloten dat het NIET verkocht gaat worden maar dat de boom in Het Hospice thuis hoort. Daarop zijn mensen gaan reageren met donaties. Het beoogde einddoel staat op € 1000 – € 1500, en we zijn op de helft.

Voelt u zich geroepen iets te doneren voor de enige Hospice in Tilburg, en wilt u ook uw naam zien op het sponsor bord in de stilte ruimte van het Hospice dan nodig ik u uit contact op te nemen met mij.

De boom staat symbool voor de transformatie van het ego gerichte denken naar het hart bewustzijn. De takken en bladeren van glas worden verbonden door de mooie messing verbindingsstukken gemaakt door Josemieke Segers. De boom is gemaakt door Caro vd Weijer , eigenaresse van Amazing Projects uit Tilburg. Samen met partner Mark hebben zij daar een prachtige winkel / atelier.

Helpt u het Hospice?

Stuur een mail aan: info@8erdewolken.nl